Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 mgr Andrzej Szwugier– Prezes Zarządu 
Janina Skóra – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych