Kontakt

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 24
22-600 Tomaszów Lubelski

NIP: 921-000-36-18
REGON: 001043595

Numery bezpośrednie i wewnętrzne*:
Prezes Zarządu prezes@tomaszow.spolem.org.pl

Połączenia z Prezesem Zarządu realizowane są przez Sekretariat Spółdzielni.

Sekretariat (84) 664 33 00  sekretariat@tomaszow.spolem.org.pl
Wiceprezes Zarządu  (84) 664 35 68 * 117 wiceprezes@tomaszow.spolem.org.pl
Kadry  (84) 664 30 57 * 104 kadry@tomaszow.spolem.org.pl
Administracja  (84) 664 34 10 * 106administracja@tomaszow.spolem.org.pl
Dział Marketingu i Obrotu Towarowego  (MiOT) (84) 664 26 65 * 108 
Kierownik Działu MiOT  (84) 664 20 46 * 109   detal@tomaszow.spolem.org.pl
Detal Spożywczy s_detal@tomaszow.spolem.org.pl 
Detal Przemysłowy p_detal@tomaszow.spolem.org.pl
Dział Produkcji  (84) 664 20 12 * 112 produkcja@tomaszow.spolem.org.pl
Dział Finansów/Płace  (84) 664 27 20 * 113  finanse@tomaszow.spolem.org.pl
Dział Księgowości  (84) 665 86 94 * 119 ksiegowosc@tomaszow.spolem.org.pl
Transport  (84) 664 22 04 * 137 transport@tomaszow.spolem.org.pl

fax: (84) 664 33 00